Medisch onderzoek naar personalized medicines​​ 

Vrouwen zijn geen mannen en andersom. De medische behandelmethodes, zoals bijvoorbeeld met medicijnen, zijn nog steeds deels manbepaald, dat wil zeggen dat ze vaak hun beste resultaat bewezen hebben bij de behandeling van mannen.

Echter, met de wetenschap dat een vrouwenlichaam anders functioneert dan een mannenlijf, wordt nu steeds meer gezocht naar meer specifiek op de vrouw afgestemde behandelmethodes. De VVDV ondersteunt programma´s die op deze zoektocht naar maatwerk voor vrouwen gericht zijn.

Maatschappelijk onderzoek naar ongelijke behandeling

Stichting Voor Vrouwen Door Vrouwen hecht veel waarde aan de gelijke behandeling tussen mannen en vrouwen. Maatschappelijk onderzoek dat een bijdrage levert aan het wegnemen van die ongelijkheid kan door onze stichting ondersteunt worden.

Ben je bezig met een onderzoek, of ga je binnenkort starten of juist publiceren? Onze stichting is altijd geïnteresseerd om een bijdrage te leveren in een dergelijk onderzoek. 

 

Aanvraag voor een donatie doen?

Onze stichting werkt in principe alleen in samenwerking met andere stichtingen of rechtspersonen.

Lukt het jou niet om een aanvraag voor een donatie via een stichting te laten verlopen? Doe in dat geval een open aanvraag als onderzoeker.

Lees de voorwaarden van stichting Voor Vrouwen Door Vrouwen goed door om te weten of je in aanmerking komt voor een schenking.

Wij vragen u het formulier volledig in te vullen, te ondertekenen
en te mailen met de volgende stukken:

1. De statuten van uw stichting/vereniging
2. Recent uittreksel van de Kamer van Koophandel (niet ouder dan een jaar)
3. Financiële status: de laatste goedgekeurde financiële jaarstukken
4. Een gespecificeerde begroting