Medisch onderzoek naar personalized medicines​​ 

Vrouwen zijn geen mannen en andersom. De medische behandelmethodes, zoals bijvoorbeeld met medicijnen, zijn nog steeds deels manbepaald, dat wil zeggen dat ze vaak hun beste resultaat bewezen hebben bij de behandeling van mannen.

Echter, met de wetenschap dat een vrouwenlichaam anders functioneert dan een mannenlijf, wordt nu steeds meer gezocht naar meer specifiek op de vrouw afgestemde behandelmethodes. De VVDV ondersteunt programma´s die op deze zoektocht naar maatwerk voor vrouwen gericht zijn.

Maatschappelijk onderzoek naar ongelijke behandeling

Stichting Voor Vrouwen Door Vrouwen hecht veel waarde aan de gelijke behandeling tussen mannen en vrouwen. Maatschappelijk onderzoek dat een bijdrage levert aan het wegnemen van die ongelijkheid kan door onze stichting ondersteunt worden.

Ben je bezig met een onderzoek, of ga je binnenkort starten of juist publiceren? Onze stichting is altijd geïnteresseerd om een bijdrage te leveren in een dergelijk onderzoek. 

 

Aanvraag voor een donatie doen?

Onze stichting werkt alleen in samenwerking met andere stichtingen of rechtspersonen.

Lees de voorwaarden van stichting Voor Vrouwen Door Vrouwen goed door om te weten of je in aanmerking komt voor een schenking.

Aanvragen kunnen uitsluitend door rechtspersonen via een e-mail aan info@voorvrouwendoorvrouwen.nl worden gedaan en ingezonden worden.

Wij vragen je om je aanvraag zo volledig mogelijk doen, te ondertekenen en te sturen met de volgende stukken in pdf.
 
  1. De statuten van uw stichting/vereniging
  2. Recent uittreksel van de Kamer van Koophandel (niet ouder dan een jaar)
  3. Financiële status: de laatste goedgekeurde financiële jaarstukken
  4. Een gespecificeerde begroting
  5. twee referenties

Wij antwoorden alleen op aanvragen waar we wat in zien