Opleiding moeders zonder budget

Voor jonge moeders is een opleiding afmaken of oppakken belangrijk om uiteindelijk een betere baan te krijgen, waardoor je zelfstandig voor jezelf en voor je kind kunt zorgen.

Zwangerschap en jonge kinderen kunnen praktische problemen geven bij het volgen van een opleiding. 

Als je denkt dat wij een bijdrage kunnen leveren aan het faciliteren van iemands opleidingskansen en kunnen meedenken in mogelijkheden? Leg dan je voorstel aan ons voor.

Aanvraag voor een donatie doen?

Onze stichting werkt alleen in samenwerking met andere stichtingen of rechtspersonen.

Lees de voorwaarden van stichting Voor Vrouwen Door Vrouwen goed door om te weten of je in aanmerking komt voor een schenking.

Aanvragen kunnen uitsluitend door rechtspersonen via een e-mail aan info@voorvrouwendoorvrouwen.nl worden gedaan en ingezonden worden.

Wij vragen je om je aanvraag zo volledig mogelijk doen, te ondertekenen en te sturen met de volgende stukken in pdf.
 
  1. De statuten van uw stichting/vereniging
  2. Recent uittreksel van de Kamer van Koophandel (niet ouder dan een jaar)
  3. Financiële status: de laatste goedgekeurde financiële jaarstukken
  4. Een gespecificeerde begroting
  5. twee referenties

Wij antwoorden alleen op aanvragen waar we wat in zien