Opleiding moeders zonder budget

Voor jonge moeders is een opleiding afmaken of oppakken belangrijk om uiteindelijk een betere baan te krijgen, waardoor je zelfstandig voor jezelf en voor je kind kunt zorgen.

Zwangerschap en jonge kinderen kunnen praktische problemen geven bij het volgen van een opleiding. 

Als je denkt dat wij een bijdrage kunnen leveren aan het faciliteren van iemands opleidingskansen en kunnen meedenken in mogelijkheden? Leg dan je voorstel aan ons voor.

Aanvraag voor een donatie doen?

Onze stichting werkt in principe alleen in samenwerking met andere stichtingen of rechtspersonen.

Lukt het jou niet om een aanvraag voor een donatie via een stichting te laten verlopen? Doe in dat geval een open aanvraag.

Lees de voorwaarden van stichting Voor Vrouwen Door Vrouwen goed door om te weten of je in aanmerking komt voor een schenking.

Wij vragen u het formulier volledig in te vullen, te ondertekenen
en te mailen met de volgende stukken:

1. De statuten van uw stichting/vereniging
2. Recent uittreksel van de Kamer van Koophandel (niet ouder dan een jaar)
3. Financiële status: de laatste goedgekeurde financiële jaarstukken
4. Een gespecificeerde begroting