Instroom van vrouwen in de ICT

Er is een groot tekort aan getalenteerde mensen die software maken. Slechts 15% van de vrouwen is werkzaam in de ICT sector op alle niveau’s (WO, HBO, VMBO). 

Stichting Voor Vrouwen Door Vrouwen zet zich in om de instroom van vrouwen in de ICT-sector te stimuleren. Dit kan heel breed zijn, want in de ICT gaat het niet alleen om techniek, maar ook om creativiteit, zelfstandigheid, lef en initiatief nemen!

Tijd voor een nieuwe stap. Leer nou eens coderen!

Als je denkt dat wij een bijdrage kunnen leveren aan het faciliteren van de instroom van vrouwen in de ICT en kunnen meedenken in mogelijkheden? Leg dan je voorstel aan ons voor.

Aanvraag voor een donatie doen?

Onze stichting werkt alleen in samenwerking met andere stichtingen of rechtspersonen.

Lees de voorwaarden van stichting Voor Vrouwen Door Vrouwen goed door om te weten of je in aanmerking komt voor een schenking.

Aanvragen kunnen uitsluitend door rechtspersonen via een e-mail aan info@voorvrouwendoorvrouwen.nl worden gedaan en ingezonden worden.

Wij vragen je om je aanvraag zo volledig mogelijk doen, te ondertekenen en te sturen met de volgende stukken in pdf.
 
  1. De statuten van uw stichting/vereniging
  2. Recent uittreksel van de Kamer van Koophandel (niet ouder dan een jaar)
  3. Financiële status: de laatste goedgekeurde financiële jaarstukken
  4. Een gespecificeerde begroting
  5. twee referenties

Wij antwoorden alleen op aanvragen waar we wat in zien