Ondersteuning vrouwelijke kunstenaars

Wij ondersteunen de ontplooiing van talentvolle vrouwelijke kunstenaars.

Als musicus, schrijver, programmamaker, video- en digitale kunstenaar, filmproducent en schilder kun je projecten en initiatieven bij ons indienen over de hele bandbreedte.

Zo waren wij als stichting o.a. sponsor van de Carla Atzema Prijs, die in 2020 voor het eerst is uitgereikt. Het is een tweejaarlijkse persprijs van €25.000,- voor journalistieke producties over vrouwenrechten. Dus voor wie zich sterk maakt voor de positie, rechten of economische zelfstandigheid van vrouwen.

Tijd voor kunst & cultuur. Kom in actie en leg je voorstel aan ons voor.

Aanvraag voor een donatie doen?

Onze stichting werkt alleen in samenwerking met andere stichtingen of rechtspersonen.

Lees de voorwaarden van stichting Voor Vrouwen Door Vrouwen goed door om te weten of je in aanmerking komt voor een schenking.

Aanvragen kunnen uitsluitend door rechtspersonen via een e-mail aan info@voorvrouwendoorvrouwen.nl worden gedaan en ingezonden worden.

Wij vragen je om je aanvraag zo volledig mogelijk doen, te ondertekenen en te sturen met de volgende stukken in pdf.
 
  1. De statuten van uw stichting/vereniging
  2. Recent uittreksel van de Kamer van Koophandel (niet ouder dan een jaar)
  3. Financiële status: de laatste goedgekeurde financiële jaarstukken
  4. Een gespecificeerde begroting
  5. twee referenties

Wij antwoorden alleen op aanvragen waar we wat in zien

Projecten die wij ondersteunen

In de kunst & cultuursector heeft de stichting Voor Vrouwen Door Vrouwen het project Loie2 gesteund door middel van een financiële bijdrage voor realisatie van de jurk in deze voorstelling.

In de loop van 2021 zullen de eerste voorstellingen plaatsvinden over het leven en afscheid van danseres Loïe Fuller (1862-1928), een beeldende muzikale voorstelling over veelzijdigheid, feminisme en depressie. Over het geloven in je eigen stem en zelfstandigheid. Het overwegend vrouwelijk team heeft een voorstelling gerealiseerd over deze veelzijdige creatieve vrouw waarin een prachtige zijden jurk een hoofdrol speelt: wij zijn heel benieuwd!

Fotograaf: Lucas de Groen