Kunt u een aanvraag doen?

De algemene criteria:

  1. Het is een project in Nederland.
  2. De aanvraag wordt ingediend door een rechtspersoon (stichting, vereniging of kerkelijke instelling), waarbij een ANBI-status niet verplicht is, doch wel tot aanbeveling strekt. Geen steun wordt gegeven aan natuurlijke personen (zoals bijvoorbeeld studiebeurzen), ook niet indien dit door tussenkomst van rechtspersonen gebeurt. Nb.: In het jaar 2020 kunnen bij uitzondering ook aanvragen door natuurlijke personen worden gedaan.
  3. De aanvraag is gericht op sociaal-maatschappelijke en economische zelfstandigheid van vrouwen en meisjes, nu en in de toekomst door ongelijkheid te signaleren en op te heffen. Vooral initiatieven die nieuwe werkgelegenheidskansen bieden.
  4. Project is nog niet gestart.
  5. Geen bijdragen in de exploitatie (vaste lasten of overheadkosten) van een organisatie of personeelskosten (zoals o.a. salarissen) van de eigen of de overkoepelende organisatie. Ook uitgaven voor inleen derden en vrijwilligers komen niet voor subsidie in aanmerking.
  6. De  aanvrager beschikt niet over een vrij, ongebonden eigen vermogen voor de realisatie van het project.
  7. Onder specifieke omstandigheden kunnen op het voorgaande – ter beoordeling van het bestuur van de stichting VVDV – uitzonderingen gemaakt worden..
  8. De aanvrager wordt hiermee geïnformeerd dat een verstrekte donatie binnen twee jaar na de datum van toekenning moet worden besteed aan het doel c.q. project. Zo niet, dan dient de verstrekte donatie aan de stichting te worden terugbetaald.

Aanvraag doen als rechtspersoon

Onze stichting werkt in principe alleen in samenwerking met andere stichtingen of rechtspersonen.

Aanvragen kunnen uitsluitend via het aanvraagformulier op deze pagina door rechtspersonen worden gedaan en ingezonden worden.

Wij vragen om het formulier volledig in te vullen, te ondertekenen en te sturen met de volgende stukken:

1. De statuten van uw stichting/vereniging
2. Recent uittreksel van de Kamer van Koophandel (niet ouder dan 1 jaar)
3. Financiële status: de laatste goedgekeurde financiële jaarstukken
4. Een gespecificeerde begroting

Open aanvraag als privé persoon

Lukt het jou niet om een aanvraag voor een donatie via een stichting te laten verlopen? 

Stichting voor Vrouwen is altijd bereid om een aanvraag te beoordelen. Wij vragen bij het indienen van een open aanvraag om de volgende informatie:

– Doel van jouw aanvraag / wat ga je doen?
– Hoogte van het bedrag / wat heb je nodig?
– Persoonlijke gegevens en motivering 

Stuur ons een e-mail met jouw idee naar onze stichting. 

info@stichtingvoorvrouwendoorvrouwen.nl

Gegevens van jouw vereniging/stichting:

Verdere gegevens:

Donatiescan:

Financiering van het project:

Ondertekening: