Kunt u een aanvraag doen?

De algemene criteria:

 1. Het is een project in Nederland.
 2. De aanvraag wordt ingediend door een rechtspersoon (stichting, vereniging of kerkelijke instelling), waarbij een ANBI-status niet verplicht is, doch wel tot aanbeveling strekt. Geen steun wordt gegeven aan natuurlijke personen (zoals bijvoorbeeld studiebeurzen), ook niet indien dit door tussenkomst van rechtspersonen gebeurt.
 3. De aanvraag is gericht op sociaal-maatschappelijke en economische zelfstandigheid van vrouwen en meisjes, nu en in de toekomst door ongelijkheid te signaleren en op te heffen. Vooral initiatieven die nieuwe werkgelegenheidskansen bieden.
 4. Project is nog niet gestart.
 5. Geen bijdragen in de exploitatie (vaste lasten of overheadkosten) van een organisatie of personeelskosten (zoals o.a. salarissen) van de eigen of de overkoepelende organisatie. Ook uitgaven voor inleen derden en vrijwilligers komen niet voor subsidie in aanmerking.
 6. De  aanvrager beschikt niet over een vrij, ongebonden eigen vermogen voor de realisatie van het project.
 7. Onder specifieke omstandigheden kunnen op het voorgaande – ter beoordeling van het bestuur van de stichting VVDV – uitzonderingen gemaakt worden..
 8. De aanvrager wordt hiermee geïnformeerd dat een verstrekte donatie binnen twee jaar na de datum van toekenning moet worden besteed aan het doel c.q. project. Zo niet, dan dient de verstrekte donatie aan de stichting te worden terugbetaald.

Aanvraag doen als rechtspersoon

Onze stichting werkt alleen in samenwerking met andere stichtingen of rechtspersonen.

Aanvragen kunnen uitsluitend door rechtspersonen via een e-mail aan info@voorvrouwendoorvrouwen.nl worden gedaan en ingezonden worden.

Wij vragen u om uw aanvraag zo volledig mogelijk doen, te ondertekenen en te sturen met de volgende stukken in pdf.
 1. De statuten van uw stichting/vereniging
 2. Recent uittreksel van de Kamer van Koophandel (niet ouder dan 1 jaar)
 3. Financiële status: de laatste goedgekeurde financiële jaarstukken
 4. Een gespecificeerde begroting
 5. twee referenties

Wij antwoorden alleen op aanvragen waar we wat in zien.

Aanvraagformulier

*Alleen aanvragen via het onderstaande aanvraagformulier worden in behandeling genomen.

*U kunt uitsluitend PDF bestanden meesturen tijdens uw aanvraag.

Gegevens van jouw vereniging/stichting:

Verdere gegevens:

Donatiescan:

Financiering van het project:

Ondertekening: