Het fonds

De stichting

Stichting Voor Vrouwen Door Vrouwen is door de belastingdienst aangemerkt als ANBI (algemeen nut beogende instelling). De Stichting voldoet aan de bepalingen van artikel 1a lid 1 letter j van het Uitvoeringsbesluit van de Algemene wet inzake rijksbelastingen 1994 en de leden 7 en 8 van dat artikel en wel als volgt:

De officiële naam luidt: stichting Voor Vrouwen Door Vrouwen te Haarlem
De stichting is ingeschreven in het handelsregister van de kamer van Koophandel Amsterdam onder nummer 41223224;

Het postadres van de stichting is Emauslaan 6, 2012 PH Haarlem.

Doelstelling

De stichting stelt zich ten doel het bieden van oplossingen die bijdragen aan de opheffing van de achterstelling van vrouwen, onder meer door het verstrekken van financiële ondersteuning aan in Nederland gevestigde rechtspersonen, die nagenoeg uitsluitend een algemeen maatschappelijk belang beogen en werken binnen de omschreven doelstelling.

Aanvraag voor een schenking doen?

Lees de voorwaarden van stichting Voor Vrouwen Door Vrouwen goed door om te weten of je in aanmerking komt voor een schenking.

Aanvragen kunnen uitsluitend door rechtspersonen via een e-mail aan info@voorvrouwendoorvrouwen.nl worden gedaan en ingezonden worden.

Wij vragen je om je aanvraag zo volledig mogelijk doen, te ondertekenen en te sturen met de volgende stukken in pdf.

  1. De statuten van uw stichting/vereniging
  2. Recent uittreksel van de Kamer van Koophandel (niet ouder dan een jaar)
  3. Financiële status: de laatste goedgekeurde financiële jaarstukken
  4. Een gespecificeerde begroting
  5. twee referenties

Wij antwoorden alleen op aanvragen waar we wat in zien