Samenwerken

Samen werken aan een gelijke toekomst voor vrouwen

NGO’s, stichtingen en fondsen kunnen samen met stichting Voor Vrouwen Door Vrouwen werken aan gelijke kansen voor vrouwen. Door samen te werken aan gelijke kansen voor vrouwen kan er doorgaans meer mogelijk gemaakt worden. Wij delen als stichting graag onze kennis, mogelijkheden en netwerk om budget nuttig te besteden aan vrouwen individueel of zakelijk, in de vorm van een microkrediet bij de oprichting van  startup te steunen, die het nodig hebben.