Vergaderdata 2023

10 april

22 mei

10 juli

28 augustus

1 oktober

13 november

18 december

*Wijzigingen voorbehouden

Bestuur

Per 1 januari 2024 bestaat het bestuur uit de volgende personen:

Marianne Wehmeijer
voorzitter

Peter Elders
secretaris

Clara Hamoen
penningmeester

Emmy VVDV
Emmy Schouten algemeen bestuurslid

Judica van Riessen
algemeen bestuurslid

Justine Smits van Waesberghe
marketing

Lianne Creemers
marketing

Statuten
Het bestuur van de stichting VVDV handelt in haar afwegingen steeds volgens de vastgestelde statuten, die hierbij te vinden zijn onder de button statuten. Zij streeft er naar jaarlijks de revenuen het haar toegevallen vermogen toe te delen volgens het omschreven giftenbeleid, waarbij tevens ernaar gestreefd wordt om de waarde van het toegevallen vermogen in stand te houden.

Beloningsbeleid
De bestuurders ontvangen geen enkele beloning voor hun werkzaamheden.

Jaarverslag
Jaarlijks publiceert stichting VVDV haar Jaarrekening en Jaarverslag.

U kunt onze verslagen inzien op onze pagina verslaglegging.