Bestuur

Per 1 januari 2020 bestaat het bestuur uit de volgende 4 personen:

Marianne Wehmeijer
voorzitter

Mirjam Tjou-Tam-Sin
secretaris

Ilma de Vries
penningmeester

Jaap

Jaap Hulscher
algemeen lid

Statuten
Het bestuur van de stichting VVDV handelt in haar afwegingen steeds volgens de vastgestelde statuten, die hierbij te vinden zijn onder de button statuten. Zij streeft er naar jaarlijks de revenuen het haar toegevallen vermogen toe te delen volgens het omschreven giftenbeleid, waarbij tevens ernaar gestreefd wordt om de waarde van het toegevallen vermogen in stand te houden.

Beloningsbeleid:
De bestuurders ontvangen geen enkele beloning voor hun werkzaamheden.

Jaarverslag:

Jaarlijks publiceert stichting VVDV haar Jaarrekening en Jaarverslag.

U kunt onze verslagen inzien op onze pagina verslaglegging.