Ondersteuning vrouwelijke ondernemers

Stichting Voor Vrouwen Door Vrouwen denkt mee met vrouwelijke ondernemers.  Heb jij een missie en ben je in oprichting van een startup? Leg dan jouw ondernemingsplan aan ons voor, samen met jouw financieringsbehoefte. Wellicht kunnen wij je helpen met een krediet.

Aanvraag voor een donatie doen?

Onze stichting werkt in principe alleen in samenwerking met andere stichtingen of rechtspersonen.

Lukt het jou niet om een aanvraag voor een donatie via een stichting te laten verlopen? Doe in dat geval een open aanvraag.

Lees de voorwaarden van stichting Voor Vrouwen Door Vrouwen goed door om te weten of je in aanmerking komt voor een schenking.

Wij vragen u het formulier volledig in te vullen, te ondertekenen
en te mailen met de volgende stukken:

1. De statuten van uw stichting/vereniging
2. Recent uittreksel van de Kamer van Koophandel (niet ouder dan een jaar)
3. Financiële status: de laatste goedgekeurde financiële jaarstukken
4. Een gespecificeerde begroting