Ondersteuning vrouwelijke ondernemers

Stichting Voor Vrouwen Door Vrouwen denkt mee met vrouwelijke ondernemers.  Heb jij een missie en ben je in oprichting van een startup? Leg dan jouw ondernemingsplan aan ons voor, samen met jouw financieringsbehoefte. Wellicht kunnen wij je helpen met een krediet.

Aanvraag voor een donatie doen?

Onze stichting werkt alleen in samenwerking met andere stichtingen of rechtspersonen.

Lees de voorwaarden van stichting Voor Vrouwen Door Vrouwen goed door om te weten of je in aanmerking komt voor een schenking.

Aanvragen kunnen uitsluitend door rechtspersonen via een e-mail aan info@voorvrouwendoorvrouwen.nl worden gedaan en ingezonden worden.

Wij vragen je om je aanvraag zo volledig mogelijk doen, te ondertekenen en te sturen met de volgende stukken in pdf.
 
  1. De statuten van uw stichting/vereniging
  2. Recent uittreksel van de Kamer van Koophandel (niet ouder dan een jaar)
  3. Financiële status: de laatste goedgekeurde financiële jaarstukken
  4. Een gespecificeerde begroting
  5. twee referenties

Wij antwoorden alleen op aanvragen waar we wat in zien