Vermogensfonds
Voor Vrouwen
Door Vrouwen

Als vermogensfonds ondersteunen wij innovatie en pionierswerk voor vrouwen.

"Vrouwen kunnen altijd terugvallen op andere vrouwen"

– Emilie van Waveren-Resink

Voor Vrouwen door Vrouwen is een vermogensfonds. Wij ondersteunen jonge vrouwen om een grote sprong voorwaarts te maken. 

Wij ondersteunen vrouwen om het heft in eigen handen te nemen, vrouwen met een pioniersmentaliteit. Er zijn situaties waarin je ongewild terecht kunt komen en soms heb je geld nodig om een deur te openen en de sprong te wagen. 

Ons doel is vrouwen toekomstbestendig te maken op de arbeidsmarkt. Hierbij kan je denken aan de instroom in de ICT, leer bijvoorbeeld programmeren! Vrouwelijke kunstenaars ondersteunen wij ook in hun creativiteit en ondernemerschap. 

Onze stichting zet zich ook in voor vrouwgerelateerd medisch onderzoek, zoals hart-en vaatziekten en borstkanker. 

Stichting Voor Vrouwen Door Vrouwen ondersteunt initiatieven van stichtingen, fondsen en andere rechtspersonen. Aanvragen voor een donatie kunnen via onze website worden ingediend.

Financiële empowerment door onze stichting: … van achteruit naar vooruit! Dat heeft onze historie ons wel geleerd.

 

Wij ondersteunen initiatieven voor vrouwen, zodat zij hun doelen voor de toekomst waar kunnen maken.

Opleiding starten of opnieuw oppakken

Opleiding

Medisch en maatschappelijk

Onderzoek

Ondersteuning vrouwelijke ondernemers

Onderneming

Ondersteuning vrouwelijke kunstenaars

Kunst & cultuur

Instroom van vrouwen in de ICT

ICT

Open aanvraag door een stichting of andere rechtspersoon.

Twijfel je of jouw aanvraag voor een schenking past binnen één van onze thema's?

Een doel is een droom met een deadline

Je kunt dromen wat je wil, maar wij bieden jou nu de kans om er voor te gaan!

Stichting Voor Vrouwen Door Vrouwen is opgericht in 1938, toen nog onder de naam Flatstichting Voor Vrouwen Door Vrouwen, door Emilie Van Waveren-Resink.

De doelstelling was toen “het bevorderen van een goede huisvesting voor alleenstaande vrouwen”, waarvoor de stichting eerst in 1937 de villa Kenaupark 6 aankocht en later, in 1958, de naastgelegen villa Kenaupark 8, die beide werden verbouwd in kleinere appartementen.

Na verkoop van de villa’s in 2018 heeft de stichting een nieuwe doelstelling geformuleerd. Het doel is nu “het bieden van oplossingen die bijdragen aan de opheffing van de achterstelling van vrouwen”.

De stichting probeert haar doelstelling te bereiken door zich in te zetten om sociaal maatschappelijke fricties die ongelijkheid van vrouwen tot gevolg hebben te signaleren en door kansen en mogelijkheden te creëren die gericht zijn op het verminderen van deze ongelijkheid.

stichting Voor Vrouwen Door Vrouwen is lid van FIN